Nivex Top Safe's Skåpguide hjälper Dig att välja rätt skåp utifrån dina önskemål.

1. Säkerhetsskåp

Stöldskyddsklassade skåp enligt SS 3492. Säkerhetsskåp är lämpliga vid förvaring av cigaretter, nycklar, mediciner, vapen och instrument etc.)

2. Nyckelskåp

Klassade och Oklassade Nyckelskåp. Våra klassade nyckelskåp tillhör familjen Säkerhetsskåp och är stöldskyddsklassade enligt SS3492. Våra oklassade nyckelskåp ger ett stöldfördröjande skydd, vilket innebär att de inlåsta innehållet förvaras svåråtkomligt för obehöriga.

3. Brandklassade stöldskyddsskåp

Inbrottstestade skåp som även är brandklassade. Den här typen av skåp har i regel en något lägre klassning än de rena Säkerhetsskåpen, men ger som sagt även brandskydd i 30 min.
S2 enligt EN 144 50, LFS 30P EN 15659

4. Vertikalskåp

Brandklassade skåp, med bra förvaringsmöjligheter för papper, dokument, register m.m.
NT Fire017 60P, 90P och120P.

5. Dokumentskåp

Brandklassade skåp utan stöldskyddsklassning. Brandklassningen gäller för att klara av att skydda pappers dokument ifrån brand i 60 –120min NT Fire017 60P, 90P och 120P.

6. Värdeskåp

Värdeskåp är rätt skåp att välja när man vill förvara större summor kontanter, smycken, guld, klockor, huvudnycklar, konfidentiella handlingar m.m. Lösöre med ett högt värde helt enkelt. Skåpen är klassade enligt SS EN 1143-1. Våra serier Granit och Garant är även brandklassade enligt EN 156 59 i 60P.

7. Deponeringsskåp

För deponering av kontanter, nycklar etc. Bygger i många fall på ett värdeskåp. Används främst i restauranger, butiker och andra verksamheter med kontant hantering.

8. Medicinskåp

Vårt klassade medcicinskåpär ett säkerhetsskåp och således klassat mot stöldskydd enligt SS 3492. Övriga Medicinskåp har ett stöldfördröjande skydd. Vilket gör dem bra för förvaring av medicin.

9. Stöldfördröjandeskåp

Enklare skåp som inte är klassade men som ändå ger ett fullgott stöldfördröjandeskydd och håller obehöriga personer borta.

10. Datamediaskåp

Skåp som är brandklassade för att klara av förvaring av känslig datamedia som t ex USB-minnen, Hårddiskar, Negativ, Fotografier, CD, DVD m.m. Klassning S60 Diskette, 90 Data och S120 DIS.

Nivex TopSafe AB · Pumpvägen 7 · 243 93 Höör · Tel: 0413-216 40 · Fax: 0413-250 70 · info@topsafe.se
Gå till toppen

Kan vi hjälpa till med något?

Ring 0413-216 40